Innovatie van diensten, producten, processen en organisaties

Product of dienstinnovatie maar dan tastbaar en concreet.

Hoe kan ik bepalen waar mijn producten of diensten aan moeten voldoen om goed aan te sluiten bij de behoeften van mijn klanten? Hoe kan ik met zekerheid voorspellen dat dit klopt en dat dit zich uit in meer omzet en winst?

Reverse engineering van klantbehoeften wordt gedaan om producten en diensten te verbeteren. De beoogde uitkomst is dat een product of dienst beter aan klantbehoeften voldoet. Vervolgens gaan we pragmatische, efficiënt en effectief de klantbehoeften vertalen naar ‘ concrete ‘ kenmerken ter verbetering of innovatie van producten en diensten. Hiervoor zetten we de unieke FBI-process methodiek in om het creatieve brainstorm proces gestructureerd te leiden. Wij hebben ruime ervaring in het ontwikkelen van bestaande en nieuwe producten en diensten aan de hand van de FBI-process methode. De methode werkt al sinds 1987 succesvol in iedere markt, op elk product, voor elke dienst en organisatie. FBI-process heeft veel positieve bijwerkingen. Tijdens FBI-process sessies krijgen bedrijven in korte tijd alle werkelijke en ook verborgen voordelen van hun producten en diensten concreet boven water én zwart op wit.

Het FBI-process gedachtegoed wordt overdragen door middel van een basic of master class. Hierin wordt de methodiek aan de hand van een eigen product en dienst toegepast. Pas als mensen het ervaren en voelen, dan begrijpen ze de waarde én kunnen ze het zelfstandig toepassen. Er wordt een verandering in het denken en gedrag teweeggebracht, het onderkennen van klantbelangen en de mogelijkheid ernaar te handelen, zonder dat het ingrijpt in het bestaande productieproces.

De Return On Investment van deze dag is hoog. Tijdens de dag worden nieuwe behoeftes en voordelen ontdekt die voorheen niet bekend waren. Hierdoor wordt nieuwe omzet uit nieuwe én bestaande klanten gegenereerd. Vanaf de ingebruikname van FBI-process kunt u zo vaak u wenst zelfstandig FBI-process sessies uitvoeren binnen uw organisatie, waardoor het u geld blijft opleveren.


Wilt u meer weten over de diensten van NOVOMINDS en ons in een 30 minuten meeting meer licht op onze meerwaarde laten schijnen?

Neem gerust contact op met +31 85 0021128 of stuur een email naar info@novominds.com.