Visievorming

Organisaties met een helder omschreven visie en missie, waarvan alle medewerkers deze ook daadwerkelijk kennen en begrijpen, behalen meer resultaat dan organisaties die dat niet hebben.

In het samen vormen van een organisatievisie is er sprake van een intensieve afstemming, waardoor consensus ontstaat tussen de deelnemers en daarmee draagvlak binnen de organisatie. De groep bestaat bij voorkeur uit een dwarsdoorsnede van de organisatie.

Wij stellen organisaties in staat om binnen één werkdag een door deelnemers geaccepteerde organisatievisie te formuleren. Tijdens een visie sessie wordt de bedrijfsvisie helder zwart op wit geformuleerd.Wilt u meer weten over de diensten van NOVOMINDS en ons in een 30 minuten meeting meer licht op onze meerwaarde laten schijnen?

Neem gerust contact op met +31 85 0021128 of stuur een email naar info@novominds.com.